JOIN OUR MAILING LIST
Photo Gallery


Top quality tags. High quality (Hot Foil) burn-in marking or self writing with Vetnet Marking Pen / Top Kwaliteit Oorplaatjies. Beste kwaliteit in brand merk asook self skryf met die Vetnet Merk Pen

Quality Syringes and Repairs on syringes / Kwaliteit Spuite en Herstel van spuite

Dosing Equipment for the dosing of animals. / Doseer Toerusting vir dosering op diere

Parts that you need to repair your syringe.

/ Parte wat benodig word om jou spuite te herstel.............

We service syringes with quality results /

Ons herstel spuite met kwaliteit uitslag

Gas detailers and rings /

Gas Stertsnyers en Ringe

A Variety of good quality dehorners for the best results on animals.

/ Verskeidenheid onthoring toerusting van kwaliteit vir die beste resultate op diere.

Filters, teats and cups for milking. /

Filters, spene en bekers vir melking

All the extras you always need.

/ Al die ekstras wat altyd benodig word

Sheep, Horse, Cattle, Pigs & Goat Castrating Equipment /
Skaap, Perd, Bees, Vark & Bok Kastreer Toerusting

Control animals with different types of equipment.

/ Beheer diere met verskillende tipes toerusting

Tattoo Marking with tattoo ink, Marking sticks, Harnass marking blocks / Tatoeer Merking met tatoeer ink, Merkkryte, Harnass merkblokke


Back Back to top